Silvia Beton

Silvia Beton

stem & sphere
Concrete Alpine

Colour Option

Silvia Beton

Key Features

  • 1 Colour Option

  • Satin Finish

  • Door Edge Matches Front Colour

  • Handleless Option

  • Price Group (0)